logo
 • Пн.-Пт.: з 9:00 до 19:00
 • Сб.: з 9:00 до 18:00
logo

Рак легенів — велика група морфологічно-неоднорідних злоякісних новоутворень тканин легенів, що займають провідне місце за поширеністю та летальністю. У структурі онкозахворювань у чоловіків рак легенів впевнено «лідирує», займаючи перше місце (25 %), в тому числі і за показниками смертності, а у жінок — сьоме (4,3 %). Незважаючи на рівень сучасної медицини, майже 20 % померлих від онкологічних захворювань припадає саме на пацієнтів, яким був поставлений діагноз «рак легенів». Така статистика визначає його високу соціальну значущість.

Види раку легенів і їх особливості

Процес розвитку захворювання істотно відрізняється при різних видах раку. Існуюча класифікація створена за структурою пухлин за гістологічною ознакою, на підставі чого виділяють:

 • плоскоклітинний рак;
 • дрібноклітинний тип раку;
 • крупноклітинний рак;
 • залізисто-плоскоклітинний рак;
 • саркоматозну карциному;
 • аденокарциному;
 • карциноїдні пухлини (бронхіальний кардіоїд);
 • рак бронхіальних залоз.

Кожен з цих видів різниться інтенсивністю росту, потенціалом злоякісності (агресивністю), швидкістю / поширеністю метастазування і клінічними проявами.

Найбільш агресивним є перебіг дрібноклітинного виду раку, для якого характерні швидкий розвиток процесу, велике і раннє метастазування (в лімфовузли і різні органи); має несприятливий прогноз. 

Плоскоклітинний рак, навпаки, протікає повільно, ранніх метастазів ні в довколишні, ні в віддалені органи практично не дає. 

Залозистий рак (аденокарцинома) характеризується відносно повільним розвитком. Проте, для нього властиве раннє метастазування у віддалені органи, переважно гематогенним шляхом.

Локалізація злоякісних пухлин нерівномірна: на верхню частку легені припадає близько 60 %, нижня і середня частки ділять між собою решту — 30 % і 10 % відповідно. Це обумовлено особливостями анатомічної структури бронхіального дерева і різницею повітрообміну. Всі щільні частинки диму та канцерогенні речовини надходять й затримуються переважно в добре аерованій частці легені, викликаючи ураження тканин і появу злоякісних новоутворень.

За відношенням до бронхів виділяють:

 • центральний рак, що розташовується в головному, долевому або сегментарному відрізку бронхіального дерева;
 • периферичний рак, що розташовується в менших сегментах і альвеолярній структурі бронхів.

Фактори ризику

Під цим поняттям маються на увазі обставини, що впливають на ймовірність виникнення захворювання. Однак в результаті реалізації ризику вони можуть виявитися і причиною захворювання. Основними факторами ризику є:

 1. Вдихання повітря, що містить канцерогени. Перш за все, вдихання тютюнового диму, в тому числі й пасивне вдихання (при знаходженні у товаристві людини, яка палить). У складі тютюнового диму присутній цілий ряд висококанцерогенних речовин. Зокрема: канцерогенний концентрат B1h, що містить поліциклічні ароматичні вуглеводи (фторантен, бензофторен, нафтиламін, бензопірен, хризен), нітросполуки, полоній-210, фенол. Ризик розвитку захворювання прямопропорційний частоті та інтенсивності тютюнопаління.
 2. Проживання / робота в умовах забрудненої атмосфери (міста з наявністю гірничодобувних і хімічних підприємств, контакт з азбестом, діоксином, нікелем, бензапиреном, парами кислот, пестицидами, миш'яком).
 3. Радіоактивне опромінення області легенів.
 4. Хронічні захворювання легенів, що періодично загострюються.

Симптоми раку легенів

Симптоматика захворювання варіює в широких межах і визначається видом раку, його локалізацією, поширенням, наявністю / відсутністю метастазів. Початкові прояви, переважно, є неспецифічними і характерні для багатьох захворювань дихальних органів.

До основних ознак раку легенів відносяться:

 • підвищена стомлюваність, млявість, апатія, зниження працездатності;
 • субфебрильна температура;
 • кашель, задишка;
 • біль в області грудної клітини;
 • відсутність апетиту;
 • зниження маси тіла.

Симптоматика прикореневого раку (при залученні в процес великих бронхів) більш виражена.

При периферичному раку симптоми мало виражені, а на початковій стадії захворювання онкологія протікає практично безсимптомно. Такий рак часто діагностується випадково, під час рентгенологічних методів дослідження при проходженні планових профілактичних оглядів. І тільки під час зростання пухлини і залучення в запальний процес суміжних тканин, з'являється симптоматика:

 • слабкість;
 • кашель з мокротою та домішками крові;
 • підвищення температури;
 • біль у грудях.

Про наявність периферичного раку в деяких випадках може свідчити і паранеопластичний синдром, який служить неспецифічним маркером новоутворення. При раку він найчастіше проявляється:

 • розладами ЦНС (порушення координації, рівноваги, мовлення, утруднення ковтання);
 • гастроінтестинальними порушеннями (зміна смаку, втрата апетиту, схуднення);
 • гематогенними відхиленнями (анемія, підвищення ШОЕ, лейкоцитоз);
 • гіперкальціємією;
 • синдромом Кушинга і різними водноелектролітними порушеннями.

При розвитку ракового плевриту і залученні в процес нервових стовбурів, з'являється виражений біль з боку ураження або в зонах їх іннервації. При проникненні пухлини в просвіт бронха з'являється вологий кашель з мокротою / домішками крові.

На пізніх стадіях онкологічного процесу приєднуються явища дихальної недостатності, ателектаз легені (спадання тканини легені), легеневі кровотечі, крайнє виснаження організму (кахексія). При метастазуванні у віддалені органи (наприклад, кістки, печінку, головний мозок) з'являється вторинна симптоматика, відповідна ураженим органам. Наприклад, це може бути жовтяниця, головні болі, втрата свідомості, болі в хребетному стовпі.

Стадії раку легенів

При виборі адекватної тактики і методів терапії, визначальним фактором є стадія онкологічного процесу. Її встановлюють ґрунтуючись на:

 • проведене клінічне обстеження (огляд пацієнта, дані рентгенологічних / лабораторних методів дослідження);
 • морфологічних дослідженнях (гістологія / цитологія біоптатів, трансторакальна пункція, біопсія лімфовузлів) відповідно до критеріїв міжнародної (ВООЗ) класифікації TNM.

Виділяють 4 стадії захворювання:

 • Рак легенів I стадії. 1а — пухлина до 3 см, в просвіт головного бронха не поширюється. 1б — розмір пухлини більше 3 см, не захоплює всю легеню, розташовується на відстані від розгалуження трахеї, метастази відсутні.
 • Рак легенів II стадії — розмір пухлини 3-7 см; поширення починає відбуватися в лімфовузли, навколишні тканини; відбувається проростання в просвіт великих бронхів.
 • Рак легенів III стадії — розмір пухлини більший ніж 7 см; відбулося поширення на лімфатичні вузли в область ключиці; проростання в ребра, стравохід, трахею, перикард (оболонку серця).
 • Рак легенів IV стадії — відбувається поширення онкологічного процесу в медіастинальні лімфовузли, тіла хребців, великі судини. Відбувається розростання за межами грудної клітини.

Лікування раку легенів: варіанти і методики

Вибір найбільш ефективного методу лікування раку легенів індивідуально визначається в кожному клінічному випадку. В основі вибору — стадія процесу, а також загальний стан організму людини (дефіцит маси тіла, вік). При хорошому загальному стані пацієнти мають більшу медіану виживання, вони менш схильні до ризику розвитку ускладнень.

I та II стадії

У перших двох стадіях стандартним підходом терапії крупноклітинного раку є оперативне втручання для видалення злоякісного новоутворення і прилеглої тканини легені. Хірургічна резекція пухлини у операбельних хворих на цих стадіях забезпечує максимальний рівень виживання, а часто дозволяє і повністю вилікувати рак легенів. Але вже на цих стадіях, коли пухлина ще може бути видалена, багато пацієнтів є «неоперабельним», зважаючи на наявність супутніх захворювань або недостатності легенів, що вже розвинулась. В якості альтернативи таким хворим призначається променева терапія. Обсяг (сегментектомія, пневмонектомія, лобектомія з ангіо / бронхопластикою) і метод хірургічного втручання визначаються на основі об'єктивних даних обстеження пацієнта. При ранньому виявленні хвороби, невеликих розмірах новоутворення (до 5 см) і відсутності поширення пухлини в тканини сусідніх органів, можуть застосовуватися і малоінвазивні методи з використанням відеоторакоскопії.

Сучасні методи променевої терапії (SBRT) на початкових стадіях хвороби є не менш ефективними неінвазивними методами терапії крупноклітинного раку перших двох стадій. Терапія забезпечує рівноцінний загальний рівень виживання при порівнянні з хірургічними методами, вона особливо ефективна у пацієнтів після 60 років або при неоперабельних станах. Максимальний захист здорових тканин, що оточують пухлину, а також підвищена точність опромінення досягаються шляхом застосування сучасних систем променевої терапії (Truebeam / Trilogy), а також технологій променевої терапії (IGRT, IMRT, VMAT / RapidArc)

III стадія

До стандартних методів терапії раку легенів III стадії відноситься комбінація передопераційної хіміотерапії з хірургічним втручанням. При III стадії проводиться комбінована терапія (поліхіміотерапія з платиновмісними режимами з променевою терапією і подальшим хірургічним втручанням).

Лікування місцевопоширених і дисемінованих форм значно розширює свої можливості після появи в медичній практиці препаратів платини (цисплатин, карбоплатин). Вибір хіміотерапевтичних режимів / комбінацій препаратів проводиться з урахуванням їх токсичного профілю і функціональних резервів організму пацієнта. Необхідний баланс між прогнозованим ефектом і токсичністю хіміотерапії.

IV стадія

Для пацієнтів з IV стадією раку розроблені варіанти лікування із застосуванням системних засобів. Вони також можуть отримувати симптоматичну паліативну терапію (полегшення проявів хвороби).

У деяких випадках за показаннями проводиться таргетна або імунотерапія. Вона включає використання лікарських засобів, що або надають цілеспрямований вплив на пухлинні клітини, або підтримують імунну систему організму, допомагає їй в розпізнаванні та знищенні пухлини. Вони можуть використовуватися замість стандартних хіміопрепаратів або в поєднанні з ними.

Профілактика раку легенів

До основних профілактичних заходів, що дозволяють мінімізувати ризик і уникнути появи раку легенів, відносяться:

 • Повна відмова від тютюнопаління.
 • Мінімізація контакту (вдихання) з канцерогенами (використання спеціальних засобів захисту дихальних шляхів), особливо на виробництві.
 • Достатнє вживання антиоксидантів (вітаміну А, С, E), що містяться в фруктах, овочах і зелені.
 • Якісне лікування хронічних захворювань легенів з подальшою диспансеризацією.
 • При знаходженні в групі ризику (чоловіча стать, зловживання тютюном, контакт з канцерогенами, хронічні захворювання легенів) необхідне регулярне проходження профілактичних медоглядів з інструментальними методами досліджень.

Важливість своєчасної діагностики

З огляду на серйозну небезпеку захворювання, необхідна висока онкологічна настороженість. Тому при наявності слабкості, зниження працездатності, наполегливого кашлю, періодичного підвищення температури тіла, зміни тембру голосу, зниження ваги, а також при появі крові в мокроті, терміново необхідна консультація лікаря-онколога.

Саме своєчасне звернення до онколога дозволить виявити захворювання на ранніх стадіях, коли можливе найбільш ефективне лікування.

Автор статті:
Закоморний Олександр Сергійович
Стаж: 15 років
Cпеціалізація: Лікар-рентгенолог, завідувач радіологічного відділення

Вiдгуки
Вiдгуки з фото
Залишити відгук:
Ваша оцінка:
Відправляючи цю форму, ви підтверджуєте свою згоду з політикою передачі і використання даних на цьому сайті
phone
Записатися на консультацію
Ми вам передзвонимо найближчим часом
Подзвонити Замовити дзвінок