Головна/Рак легенів
Рак легенів

Рак легенів

Злоякісна пухлина, що формується з епітеліальних клітин бронхів. Це найпоширеніше онкологічне захворювання. Своєчасне звернення до онколога дозволить виявити захворювання на ранніх стадіях, коли можливо найбільш ефективне лікування.

Рак легенів — велика група морфологічно-неоднорідних злоякісних новоутворень тканин легенів, що займають провідне місце за поширеністю та летальністю. У структурі онкозахворювань у чоловіків рак легенів впевнено «лідирує», займаючи перше місце (25 %), в тому числі і за показниками смертності, а у жінок — сьоме (4,3 %). Незважаючи на рівень сучасної медицини, майже 20 % померлих від онкологічних захворювань припадає саме на пацієнтів, яким був поставлений діагноз «рак легенів». Така статистика визначає його високу соціальну значущість.

Види раку легенів і їх особливості

Процес розвитку захворювання істотно відрізняється при різних видах раку. Існуюча класифікація створена за структурою пухлин за гістологічною ознакою, на підставі чого виділяють:

 • плоскоклітинний рак;
 • дрібноклітинний тип раку;
 • крупноклітинний рак;
 • залізисто-плоскоклітинний рак;
 • саркоматозну карциному;
 • аденокарциному;
 • карциноїдні пухлини (бронхіальний кардіоїд);
 • рак бронхіальних залоз.

Кожен з цих видів різниться інтенсивністю росту, потенціалом злоякісності (агресивністю), швидкістю / поширеністю метастазування і клінічними проявами.

Найбільш агресивним є перебіг дрібноклітинного виду раку, для якого характерні швидкий розвиток процесу, велике і раннє метастазування (в лімфовузли і різні органи); має несприятливий прогноз.

Плоскоклітинний рак, навпаки, протікає повільно, ранніх метастазів ні в довколишні, ні в віддалені органи практично не дає.

Залозистий рак (аденокарцинома) характеризується відносно повільним розвитком. Проте, для нього властиве раннє метастазування у віддалені органи, переважно гематогенним шляхом.

Локалізація злоякісних пухлин нерівномірна: на верхню частку легені припадає близько 60 %, нижня і середня частки ділять між собою решту — 30 % і 10 % відповідно. Це обумовлено особливостями анатомічної структури бронхіального дерева і різницею повітрообміну. Всі щільні частинки диму та канцерогенні речовини надходять й затримуються переважно в добре аерованій частці легені, викликаючи ураження тканин і появу злоякісних новоутворень.

За відношенням до бронхів виділяють:

 • центральний рак, що розташовується в головному, долевому або сегментарному відрізку бронхіального дерева;
 • периферичний рак, що розташовується в менших сегментах і альвеолярній структурі бронхів.

Фактори ризику

1

Вдихання повітря, що містить канцерогени.

Перш за все, вдихання тютюнового диму, в тому числі й пасивне вдихання (при знаходженні у товаристві людини, яка палить). У складі тютюнового диму присутній цілий ряд висококанцерогенних речовин. Ризик розвитку захворювання прямопропорційний частоті та інтенсивності тютюнопаління.
2

Проживання / робота в умовах забрудненої атмосфери

Міста з наявністю гірничодобувних і хімічних підприємств, контакт з азбестом, діоксином, нікелем, бензапиреном, парами кислот, пестицидами, миш'яком.
3

Радіоактивне опромінення області легенів

4

Хронічні захворювання легенів,

що періодично загострюються.

Фактори ризику

1

Вдихання повітря, що містить канцерогени.

Перш за все, вдихання тютюнового диму, в тому числі й пасивне вдихання (при знаходженні у товаристві людини, яка палить). У складі тютюнового диму присутній цілий ряд висококанцерогенних речовин. Ризик розвитку захворювання прямопропорційний частоті та інтенсивності тютюнопаління.

2

Проживання / робота в умовах забрудненої атмосфери

Міста з наявністю гірничодобувних і хімічних підприємств, контакт з азбестом, діоксином, нікелем, бензапиреном, парами кислот, пестицидами, миш'яком.

3

Радіоактивне опромінення області легенів

4

Хронічні захворювання легенів,

що періодично загострюються.

Симптоми раку легенів

Симптоматика захворювання варіює в широких межах і визначається видом раку, його локалізацією, поширенням, наявністю / відсутністю метастазів. Початкові прояви, переважно, є неспецифічними і характерні для багатьох захворювань дихальних органів.

До основних ознак раку легенів відносяться:

 • підвищена стомлюваність, млявість, апатія, зниження працездатності;
 • субфебрильна температура;
 • кашель, задишка;
 • біль в області грудної клітини;
 • відсутність апетиту;
 • зниження маси тіла.

Симптоматика прикореневого раку (при залученні в процес великих бронхів) більш виражена.

При периферичному раку симптоми мало виражені, а на початковій стадії захворювання онкологія протікає практично безсимптомно. Такий рак часто діагностується випадково, під час рентгенологічних методів дослідження при проходженні планових профілактичних оглядів. І тільки під час зростання пухлини і залучення в запальний процес суміжних тканин, з’являється симптоматика:

 • слабкість;
 • кашель з мокротою та домішками крові;
 • підвищення температури;
 • біль у грудях.

Про наявність периферичного раку в деяких випадках може свідчити і паранеопластичний синдром, який служить неспецифічним маркером новоутворення. При раку він найчастіше проявляється:

 • розладами ЦНС (порушення координації, рівноваги, мовлення, утруднення ковтання);
 • гастроінтестинальними порушеннями (зміна смаку, втрата апетиту, схуднення);
 • гематогенними відхиленнями (анемія, підвищення ШОЕ, лейкоцитоз);
 • гіперкальціємією;
 • синдромом Кушинга і різними водноелектролітними порушеннями.

При розвитку ракового плевриту і залученні в процес нервових стовбурів, з’являється виражений біль з боку ураження або в зонах їх іннервації. При проникненні пухлини в просвіт бронха з’являється вологий кашель з мокротою / домішками крові.

На пізніх стадіях онкологічного процесу приєднуються явища дихальної недостатності, ателектаз легені (спадання тканини легені), легеневі кровотечі, крайнє виснаження організму (кахексія). При метастазуванні у віддалені органи (наприклад, кістки, печінку, головний мозок) з’являється вторинна симптоматика, відповідна ураженим органам. Наприклад, це може бути жовтяниця, головні болі, втрата свідомості, болі в хребетному стовпі.

Стадії раку легенів

При виборі адекватної тактики і методів терапії, визначальним фактором є стадія онкологічного процесу. Її встановлюють ґрунтуючись на:

 • проведене клінічне обстеження (огляд пацієнта, дані рентгенологічних / лабораторних методів дослідження);
 • морфологічних дослідженнях (гістологія / цитологія біоптатів, трансторакальна пункція, біопсія лімфовузлів) відповідно до критеріїв міжнародної (ВООЗ) класифікації TNM.

Виділяють 4 стадії захворювання:

 • Рак легенів I стадії. 1а — пухлина до 3 см, в просвіт головного бронха не поширюється. 1б — розмір пухлини більше 3 см, не захоплює всю легеню, розташовується на відстані від розгалуження трахеї, метастази відсутні.
 • Рак легенів II стадії — розмір пухлини 3-7 см; поширення починає відбуватися в лімфовузли, навколишні тканини; відбувається проростання в просвіт великих бронхів.
 • Рак легенів III стадії — розмір пухлини більший ніж 7 см; відбулося поширення на лімфатичні вузли в область ключиці; проростання в ребра, стравохід, трахею, перикард (оболонку серця).
 • Рак легенів IV стадії — відбувається поширення онкологічного процесу в медіастинальні лімфовузли, тіла хребців, великі судини. Відбувається розростання за межами грудної клітини.

Лікування раку легенів: варіанти і методики

Вибір найбільш ефективного методу лікування раку легенів індивідуально визначається в кожному клінічному випадку. В основі вибору — стадія процесу, а також загальний стан організму людини (дефіцит маси тіла, вік). При хорошому загальному стані пацієнти мають більшу медіану виживання, вони менш схильні до ризику розвитку ускладнень.

I та II стадії

У перших двох стадіях стандартним підходом терапії крупноклітинного раку є оперативне втручання для видалення злоякісного новоутворення і прилеглої тканини легені. Хірургічна резекція пухлини у операбельних хворих на цих стадіях забезпечує максимальний рівень виживання, а часто дозволяє і повністю вилікувати рак легенів. Але вже на цих стадіях, коли пухлина ще може бути видалена, багато пацієнтів є «неоперабельним», зважаючи на наявність супутніх захворювань або недостатності легенів, що вже розвинулась. В якості альтернативи таким хворим призначається променева терапія. Обсяг (сегментектомія, пневмонектомія, лобектомія з ангіо / бронхопластикою) і метод хірургічного втручання визначаються на основі об’єктивних даних обстеження пацієнта. При ранньому виявленні хвороби, невеликих розмірах новоутворення (до 5 см) і відсутності поширення пухлини в тканини сусідніх органів, можуть застосовуватися і малоінвазивні методи з використанням відеоторакоскопії.

Сучасні методи променевої терапії (SBRT) на початкових стадіях хвороби є не менш ефективними неінвазивними методами терапії крупноклітинного раку перших двох стадій. Терапія забезпечує рівноцінний загальний рівень виживання при порівнянні з хірургічними методами, вона особливо ефективна у пацієнтів після 60 років або при неоперабельних станах. Максимальний захист здорових тканин, що оточують пухлину, а також підвищена точність опромінення досягаються шляхом застосування сучасних систем променевої терапії (Truebeam / Trilogy), а також технологій променевої терапії (IGRT, IMRT, VMAT / RapidArc)

III стадія

До стандартних методів терапії раку легенів III стадії відноситься комбінація передопераційної хіміотерапії з хірургічним втручанням. При III стадії проводиться комбінована терапія (поліхіміотерапія з платиновмісними режимами з променевою терапією і подальшим хірургічним втручанням).

Лікування місцевопоширених і дисемінованих форм значно розширює свої можливості після появи в медичній практиці препаратів платини (цисплатин, карбоплатин). Вибір хіміотерапевтичних режимів / комбінацій препаратів проводиться з урахуванням їх токсичного профілю і функціональних резервів організму пацієнта. Необхідний баланс між прогнозованим ефектом і токсичністю хіміотерапії.

IV стадія

Для пацієнтів з IV стадією раку розроблені варіанти лікування із застосуванням системних засобів. Вони також можуть отримувати симптоматичну паліативну терапію (полегшення проявів хвороби).

У деяких випадках за показаннями проводиться таргетна або імунотерапія. Вона включає використання лікарських засобів, що або надають цілеспрямований вплив на пухлинні клітини, або підтримують імунну систему організму, допомагає їй в розпізнаванні та знищенні пухлини. Вони можуть використовуватися замість стандартних хіміопрепаратів або в поєднанні з ними.

Профілактика раку легенів

До основних профілактичних заходів, що дозволяють мінімізувати ризик і уникнути появи раку легенів, відносяться:

 • Повна відмова від тютюнопаління.
 • Мінімізація контакту (вдихання) з канцерогенами (використання спеціальних засобів захисту дихальних шляхів), особливо на виробництві.
 • Достатнє вживання антиоксидантів (вітаміну А, С, E), що містяться в фруктах, овочах і зелені.
 • Якісне лікування хронічних захворювань легенів з подальшою диспансеризацією.
 • При знаходженні в групі ризику (чоловіча стать, зловживання тютюном, контакт з канцерогенами, хронічні захворювання легенів) необхідне регулярне проходження профілактичних медоглядів з інструментальними методами досліджень.

Важливість своєчасної діагностики

З огляду на серйозну небезпеку захворювання, необхідна висока онкологічна настороженість. Тому при наявності слабкості, зниження працездатності, наполегливого кашлю, періодичного підвищення температури тіла, зміни тембру голосу, зниження ваги, а також при появі крові в мокроті, терміново необхідна консультація лікаря-онколога.

Саме своєчасне звернення до онколога дозволить виявити захворювання на ранніх стадіях, коли можливе найбільш ефективне лікування.

фон

Записатися на прийом

Ласкаво просимо до клініки, де відбувається магія повного медичного циклу, де лікарі - професіонали.

  гинеколог 2

  Онкологічні захворювання

  Рак прямої кишки

  Рак прямої кишки

  Наукові дані говорять про те, що приблизно у 5% людей на планеті пр...

  Детальніше
  Рак нирки

  Рак нирки

  Онкологічне захворювання, яке проявляється виникненням різних за гі...

  Детальніше
  Рак молочної залози

  Рак молочної залози

  У світі це найбільш часта форма раку серед жінок. З урахуванням вис...

  Детальніше
  Рак щитовидної залози

  Рак щитовидної залози

  Рак щитовидної залози – досить рідкісне та цілком виліковне захворю...

  Детальніше
  Рак шийки матки

  Рак шийки матки

  Новоутворення злоякісного характеру, сформований з слизової даної о...

  Детальніше

  Наші переваги!

  Ласкаво просимо в клініку де відбувається магія повного медичного циклу, де лікарі професіонали.

  • 1

   Повний цикл лікування в одному місці

   Tomoclinic випереджає сучасні стандарти лікування, застосовуючи провідні методики у боротьбі з онкологічними захворюваннями. Наша клініка надає повний цикл обслуговування. Можна отримати будь-яку послугу – від однієї консультації до комплексного лікування в одному місці.

  • 2

   Комплексний підхід у лікуванні раку

   У TomoClinic рішення про тактику лікування приймає консиліум фахівців – мультидисциплінарна комісія, в яку входять лікарі різних профілів. Такий підхід відповідає світовим стандартам. Учасники такої лікувальної групи узгоджують індивідуальний план лікування, який може включати опромінення пухлини, хіміотерапевтичне лікування та оперативне втручання. В результаті, кожен пацієнт отримує ефективне лікування, що вражає пухлину точно в ціль і є щадним до здорових тканин. Тим самим ми зберігаємо якість життя людини.

  • 3

   Висока діагностична точність

   Ми діагностуємо пухлини будь-якого розміру, складності, форми і локалізації. Досвід наших фахівців, сучасне обладнання та співпраця з кращими патоморфологічними лабораторіями гарантує високу точність діагностики.

  • 4

   Унікальне для України обладнання

   У TomoClinic найкраще обладнання від провідних світових виробників. Ми не визнаємо компромісів у боротьбі з раком.

  • 5

   TomoTherapy® HD – революційний метод променевої терапії

   Унікальна для України система Томотерапії дозволяє опромінювати пухлини складних форм і великих розмірів, а також метастази, і при цьому максимально захищає здорові органи і тканини. Така радіотерапія, знищуючи пухлину, зберігає людині високу якість життя – пацієнт може жити так само повноцінно, як і до хвороби.

  • 6

   Об’єктивна оцінка стану пацієнта

   У TomoClinic можна провести найбільш точну оцінку ефективності променевої терапії або хіміотерапії за допомогою МРТ-дослідження. Ми будемо раді дати об’єктивну оцінку стану пацієнта нашого центру або інших клінік під час або після проведеного лікування.

  Ви можете записатися на прийом Просто заповніть форму і ми вам зателефонуємо

   Записатися на консультацію
   Записатися на консультацію
   news img

   Залишились питання?

   Поставте своє питання і ми відповімо на нього найближчим часом

    запит київ
    До верху